• آپارات
  • اینستاگرام
مشاوره تحصیلی کاردانی به کارشناسی

پیش نیاز این مقطع تحصیلی فارغ التحصیلی از دوره کاردانی می باشد و به آن کارشناسی ناپیوسته هم می گویند قبولی ورود  کارشناسی ناپیوسته طی آزمون ورودیه انجام می پذیرد.از طریق ارتباط با مشاور ما و استفاده از مشاوره تلفنی و مشاوره تحصیلی می توانید از نحوه پذیرش دانشجو،زمان ثبت نام، منابع آزمون و تاریخ آزمون کاردانی به کارشناسی دوره کارشناسی نا پیوسته یا همان کاردانی به کارشناسی دانشگاه سراسری، آزاد، غیر انتفاعی و علمی کاربردی مطلع شوید.