• آپارات
  • اینستاگرام
مشاوره تحصیلی کارشناسی ارشد

دانشجویانی که مدرک کارشناسی خود را اخذ نموده اند برای ادامه تحصیل می بایست در آزمون های کارشناسی ارشد شرکت کنند . کارشناسان بخش مشاوره تحصیلی  و مشاوره تلفنی (مشاوره کارشناسی ارشد تلفنی) مجموعه ما شما عزیزان را در رابطه با مواردی از قبیل روش های استفاده از سهمیه ، زمان بندی کنکور کارشناسی ارشد ، دانشگاه های پذیرای دانشجو ، بصورت بدون کنکور و با کنکور و برنامه ریزی مطالعه منابع مربوطه و تکنیک های مرتبط آشنا خواهند نمود .