• آپارات
  • اینستاگرام
قرار دادها

امروزه  با توجه به اینکه همگی ما پذیرنده و یا واگذارکننده بخشی از امور خود به دیگران هستیم مسئله قرارداد و تعهد طرفین با اهمیت است به همین دلیل باید از قوانین و رویه ها در این خصوص که افراد را متعهد به امور می نماید مطلع باشیم . حداقل نکاتی که باید در خصوص یک قرارداد دانست عبارتست از : قصد طرفین و رضایت آنها ، اهلیت طرفین ، موضوع معین مورد معامله ، مشروعیت معامله وبسیاری موارد که مربوط به جزئیات انواع قرارداد می باشد. در این خصوص “مشاور ما” مرجعی کامل و همیشه در دسترس جهت مشاوره تلفنی و مشاوره حقوقی شما به منظور مشاوره در انعقاد قرارداد و مشاور قرارداد می باشد.

  • تفاوت عقد و قرارداد

    تفاوت عقد و قرارداد : بر اساس ماده شماره 138 از قانون مدنی کشور ، منظور از عقد این است که یک یا چند شخص د ...

    تفاوت عقد و قرارداد : بر اساس ماده شماره 138 از قانون مدنی کشور ، منظور از عقد این است که یک یا چند شخص در برابر یک یا چند شخص دیگر بر انجام امری خاص تعهد دهند و آن تعهد مورد قبول طرفین واقع شود . به ...

    بیشتر بخوانید