• آپارات
  • اینستاگرام
ملکی

در امر خرید و فروش و اجاره ملک ما نیازمند دانستن قوانین و ضوابط حاکم بر معاملات و یا نگهداری و تعمیر ملکی هستیم این دست قوانین و بسیاری دیگر سوالات مهمی هستند که پاسخ به این سوالات جهت گیری تصمیم در مرد موضوعی خاص را تغییر می دهد. در این حوزه “مشاور ما” تلاش میکند از طریق مشاوره تلفنی و مشاوره حقوقی تلفنی به سوالات شما پاسخ داده و ابهامات موجود را رفع می نماید.