• آپارات
  • اینستاگرام
کیفری

گروه ” مشاور ما “ به منظور رساندن صدای مشاوران خود به شما و انجام امور مشاوره تلفنی و حقوقی در خصوص کلیه پرونده های کیفری و حقوقی و جزایی آماده است تا بهترین مسیر را برای رساندن پرونده های شما به مقصود ترسیم نماید. مشاوره تلفنی و مشاوره حقوقی ما با استفاده از وکلای با تجربه و دارای دانش حقوقی لازم نکات ضروری که شما لازم است بدانید تا تصمیمی درست در انجام روند بررسی پرونده خود اخذ نمایید را در اختیارتان قرار میدهد.