• آپارات
  • اینستاگرام
مشاوره ترک اعتیاد

متاسفانه اعتیاد در جامعه امروز بسیار گسترش یافته است . اعتیاد تاثیری مستقیم بر سلامت فرد و اطرافیان وی خواهد داشت . مشاوره ترک اعتیاد راهی به سوی خارج شدن از تنش ها و حرکت به سوی درمان و بهبودی می باشد . در واقع ارتباط با یک مشاور ترک اعتیاد آگاه می تواند در موارد بسیاری راهنما و یاری رسان خانواده هایی که دارای این مشکل هستند، باشد.

مشاور ما  مرکز مشاوره تلفنی به عنوان یکی از شاخه های مشاوره خانواده در خدمت مردم عزیز می باشد.