• آپارات
  • اینستاگرام
مشاوره دوران بلوغ پسران و دختران

بلوغ پسران و بلوغ دختران در واقع پروسه ای فیزیولوژیک در بدن یک فرد می باشد که در چندین بخش و در طول مدت زمان چند سال رخ می دهد . این پدیده ی طبیعی در فرزندان موجب ایجاد نگرانی هایی برای والدین می شود بر همین اساس می توانید با مشاوره تلفنی با مشاورین حرفه ای و با تجربه ی بخش مشاوره خانواده مجموعه ” مشاور ما ” ، اطلاعاتی کاربردی و مفید در این زمینه از قبیل نوع برخورد با نوجوان دریافت نمایید .