• آپارات
  • اینستاگرام
مشاوره کودک و نوجوان

میزان نیاز به مشاور کودک ونوجوان برای هیچ کس پوشیده نیست ، حتما شما هم با این موضوع روبرو شده اید که کودکانی هستند که با بیان احساسات و عدم ایجاد ارتباط و مشکلات رفتاری باعث نگرانی والدین خود می گردند و در این شرایط والدین مردد در نحوه رفع این مشکلات از طریق تجربیات شخصی خود می گردند . باید به این موضوع پر اهمیت بسیار دقت کرد که شخصیت فرزندانمان در همین سنین شکل می گیرد و احساسات و هیجانات درونی آنها ساخته می شود گاهی والدین خود را بخاطر بروز مشکلات رفتاری نوجوانانشان سرزنش می کنند و حسرت روزهایی را دارند که چرا در سنین پایینتر با استفاده از تجربیات افراد متخصص در این حوزه  کودکان خود را آماده مواجهه با  اتفاقات آینده که متاثر از تغییرات سن و شرایط فرزندشان می باشد ننموده اند .گروه مشاور ما بدین منظور با استفاده از مشاورین با تجربه و دارای دانش در امر مشاوره خانواده و در حوزه مشاوره کودک و نوجوان اقدام به همراهی والدین و کودکان و نوجوانان نموده است .

به منظور رفع نگرانیهای خود در نحوه رفتار و اصول تربیت فرزندتان از طریق مشاور کودک و نوجوان و مشاور تلفنی مشاور ما قادر خواهید بود برخورد صحیح در مدیریت رفتاری فرزندان خود را دریابید. مشاوران ما به شما کمک می نمایند تا مشکلاتی از قبیل اختلالات اضطرابی و رفتاری ، اختلالات شخصیتی ،مشکلات یادگیری ،اختلالات خوردن ،اختلالات رشدی و سایر مسائل در این زمینه را به شکلی برنامه ریزی شده و هدفمند مدیریت نمایید تا به نقطه مطلوب رفتاری برسید